Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tassie van Joop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tassie van Joop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument. Alle prijzen worden in euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven. De verzendkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tassie van Joop. Tassie van Joop is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Prijzen

Alle aanbiedingen van Tassie van Joop zijn vrijblijvend. Tassie van Joop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Vóór het sluiten van de overeenkomst kan Tassie van Joop niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijving– en/of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

Als u bankiert via internet bij de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Frielandbank of ING (Postbank), kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren.

Wanneer de betaalmogelijkheden niet voor u van toepassing zijn kunt u contact op nemen met ons. Klik hiervoor hier.

Levering

Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dit geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Tassie van Joop streeft ernaar alle bestellingen binnen Nederland uiterlijk binnen 1 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Tassie van Joop is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Ruilen/retourneren van artikelen

Als een product niet past of niet aan uw verwachtingen voldoet, dan heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. Ruilen of retouren van producten die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

Wenst u de bestelde artikel(en) te retourneren, dan verzoeken wij u het bijgeleverde retoursformulier in te vullen en in het pakket terug te sturen. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, ordernummer en de producten die geretourneerd worden. Uw order annulering zal per e-mail aan u bevestigd worden. Tassie van Joop zal de consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen 14 dagen zijn geld terugbetalen

De kosten van de retour producten zijn voor de rekening van de klant. Mits een product wordt geretourneerd dat volgens Tassie van Joop schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Tassie van Joop de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Tassie van Joop heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade. Retour producten dienen uitsluitend te worden verzonden of af te geven naar het onderstaande retoursadres.

Tassie van Joop

Karnemelksloot 77

2806BC Gouda

Garantie

Wij geven twee jaar garantie op alle producten welke worden aangeboden op de webshop van Tassie van Joop. De garantie begint op de dag dat u uw tas heeft ontvangen tot exact twee jaar later op de zelfde dag.

De garantie geldt niet indien:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over een geleverd product wanneer dit gebreken vertoont of beschadigd is, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een contact met ons op te nemen, klik daarvoor hier. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Bedrijfsinformatie


Tassie van Joop

Adres: Karnemelksloot 77

Postcode: 2806BC Gouda

KVK nummer:


Contact: Klik hier